Om Trigram

Trigram AS er et stavangerbasert firma som utvikler språkteknologiske løsninger.

Vi har samarbeidet med blant annet:

 • NTB / Nynorsk pressekontor: Maskinoversetting fra bokmål til nynorsk, tilpasset mediespråket (med open source-systemet Apertium, Nynorskroboten)
 • Store norske leksikon: Maskinoversetting mellom norsk og dansk, tilpasset medisinsk språk
 • Lesesenteret, Universitetet i Stavanger: Skrivestøtte for elever
 • Wikimedia Foundation: Maskinoversetting mellom skandinaviske språk i redigeringsverktøyet til Wikipedia
 • Kundesjekk: Maskinlæring for klassifisering av nyhetsartikler
 • Fishlab: Laboratory Information Management System
 • Skretting: Verktøy for dataanalyse, simulering og prognosegenerering, mm.
 • Systor Vest: Ulike oppdrag i Haskell
 • Acapela Group: Nynorsk talesyntese
 • Giellatekno/Divvun, Universitetet i Tromsø: Maskinoversetting og grammatikkontroll av samiske språk
 • Translatonline: Maskinlæring av fraseoversettelser for en rekke språk

Vi har lang erfaring med utvikling av språkteknologiske verktøy og applikasjoner. Vi bruker gjerne teknologier som fastText, udpipe, Constraint Grammar, og språk som C++, Haskell, OCaml, C# og Python.