Skriv bedre

Kvass er et intelligent korrekturverktøy. Du kan installere det i nettleseren, eller få det integrert i andre programmer. Med Kvass skriver du tydelig, profesjonelt og feilfritt.

Unngå flausene

Godt språk gir troverdighet. Kvass fanger opp langt flere feiltyper enn vanlige stavekontroller, slik at du kan føle deg trygg på at du eller din bedrift bruker korrekt grammatikk, tegnsetting og stilnivå.

Få fram budskapet

Forståelig språk gjør at budskapet kommer fram; tungt språk tåkelegger. Kvass gir råd om hvordan du kan forenkle og presisere dine ordvalg, slik at du får kommunisert konsist og lettfattelig.

Kvass er et korrekturverktøy som tar stavekontrollen flere skritt videre:

Ved å se på sammenhengen i det du skriver, kan verktøyet gi forslag som passer til din tekst.

Kvass er klar for testing

Vil du prøve?

Kvass blir utviklet av Trigram AS

Vi er en oppstartsbedrift som utvikler språkteknologiske løsninger. Ta gjerne kontakt!